• Gratis levering in NL, BE en DE
  • Vóór 15:00 uur besteld = vandaag verstuurd
  • Kwaliteit staat voorop, al meer dan 25 jaar
  • Shop nu, betaal later met Riverty
NL

Privacybeleid

 

Wij verwelkomen je bij Cyell B.V., en we hechten veel waarde aan jouw privacy. Hieronder lees je alles over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe we ervoor zorgen dat deze veilig worden verwerkt. Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@cyell.com.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

Cyell B.V.
Einsteinweg 35E
3752LW Bunschoten-Spakenburg
info@cyell.com

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van onze website en het uitvoeren van onze activiteiten. Of je nu een account registreert, inlogt, producten bestelt, of op andere wijze interactie hebt met onze site, wij verzamelen enkel de gegevens die je met ons deelt. Mocht de wet vereisen dat wij jouw gegevens niet zonder toestemming mogen gebruiken, vragen wij altijd om jouw toestemming voorafgaand aan de verwerking.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. het verwerken van een bestelling;
2. het verstrekken van goederen, diensten en/of informatie waar door jou om wordt gevraagd;
3. het verstrekken van informatie, goederen en diensten die via onze website worden aangeboden voor facturatie‑ en leveringsdoeleinden van een bestelling;
4. het controleren en uitvoeren van financiële transacties in verband met de betalingen die online gedaan worden;
5. het beheren van jouw account bij ons;
6. het plaatsen van reviews;
7. het toezicht op de gegevens die van onze website worden gedownload;
8. het meten en monitoren van het gebruik van deze website, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze website;
9.het personaliseren van de inhoud en lay‑out van deze Website;
10. het verbeteren van de producten en diensten van Cyell;
11. het organiseren van onze events en jou daarvoor kunnen uitnodigen;
12. profilering (om jou persoonlijk advies te geven of gerichte advertenties te laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten);
13. het organiseren van acties;
14. het naleven van de wettelijke of regelgevende bepalingen die op ons van toepassing zijn;
15. het verstrekken van algemene of direct marketing (bijvoorbeeld nieuwsbrief, social media);
16. het bewaren van jouw pasvorm gegevens om je beter van dienst te zijn bij je volgende aankoop.
17. We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. Ook zal je ons zelf toestemming geven of gegeven hebben om je gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief en bij het deelnemen aan acties. Dit houden we natuurlijk bij.

Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?

1. de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen, bijv. wanneer je een product koopt;
2. het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
3. het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyse, om te peilen naar uw tevredenheid en registraties van aanmeldprocedures. Ons belang is om onze producten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke en aansprekende aan te bieden;
4. je in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens;

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database in Nederland. Indien gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat jouw privacy op een passende manier wordt beschermd.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL (Secure Socket Layer). Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet worden gelezen door derden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling. Klantaccounts worden bijvoorbeeld maximaal 7 jaar na inactiviteit bewaard. Factuur- en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard vanwege wettelijke verplichtingen. Gegevens voor marketingdoeleinden bewaren wij maximaal 5 jaar na toestemming. Gegevens voor fraudepreventie worden langdurig bewaard.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en andere tools om informatie te verzamelen bij jouw bezoek. Raadpleeg onze cookieverklaring op https://www.cyell.com/cookiebeleid/ voor meer informatie. Wij verzamelen gegevens zoals toegang tot de website, herkomst van bezoek, browserinformatie, en IP-adres. Deze gegevens helpen ons de website te optimaliseren en de veiligheid te waarborgen.

Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen van informatie?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de verzending van door jou bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het door jou opgegeven e-mailadres. Dat gebeurt uitsluitend met door jou gegeven toestemming of wanneer wettelijk toegestaan.

1. aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website Op onze website staat de mogelijkheid je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Jouw aanmelding gebeurt door middel van de zgn, double-opt-in-procedure. Na aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt verzocht om jouw aanmelding te bevestigen.
2. verzending op basis van de verkoop van goederen Indien je op onze website goederen koopt of een klant account aanmaakt worden de door jou verstrekte gegevens zonder afzonderlijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en afhandelijk van uw bestelling.

Vanzelfsprekend kan je de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Daartoe vind je in elke e-mail resp. nieuwsbrief een daartoe bestemde afmeld-link en kan je de afmelding bevestigen op onze website.

Het is niet mogelijk om je af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking).

Wat doen wij met jouw gegevens bij contact en klantenservice?

Bij contactmomenten via telefoon, e-mail, Facebook, of Instagram gebruiken wij jouw gegevens om je snel te helpen en onze service te verbeteren. Bij acties, prijsvragen, en social media-contact bewaren wij enkel de nodige gegevens.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens alleen met externe partijen als dit nodig is voor onze dienstverlening. Denk aan bezorgpartners, betaalpartners, en IT-dienstverleners. Media- en advertentiebureaus krijgen toegang als we gepersonaliseerde advertenties willen tonen. Om advertentiemetingen te laten uitvoeren delen wij je gegevens met derden. Hier vragen wij altijd toestemming voor wanneer dit wettelijk verplicht is. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. Partijen die toegang krijgen, mogen jouw gegevens alleen gebruiken namens Cyell.

Wat zijn jouw rechten?

1. Recht op inzage Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens;
2. Recht op correctie Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen;
3. Recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
4. Recht op wissen Je hebt het recht om te eisen dat jou door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten;
5. Recht op informatie Indien je jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost;
6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is;
7. Recht van bezwaar Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
8. Herroepingsrecht van gegeven toestemming Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen;

Wijzigen

Als, om welke reden dan ook, je bezorgd bent dat de persoonlijke informatie die Cyell van je heeft verzameld incorrect is, log dan in op onze website om jouw persoonlijke informatie te bekijken en te veranderen. Alleen jij hebt toegang tot deze persoonlijke data door middel van jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

Vragen en/of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met Cyell. Mail ons naar info@cyell.com of stuur een brief naar het postadres hieronder.

Cyell B.V.
Einsteinweg 35E
3752 LW Bunschoten-Spakenburg
T 033-299 74 65
E info@Cyell.com

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2024